Idee Scan – Actieplan

Voor ondernemers die al een tijd met een idee voor hun bedrijf lopen, maar er niet aan toe komen om dit verder te onderzoeken of op te starten, werk ik met de Idee Scan. Eindelijk gericht aan de slag met je idee.

In deze reeks van drie artikelen zal ik de drie hoofdonderdelen van de scan laten zien. In dit derde deel, het actieplan. Wil je de eerste twee delen teruglezen, klik hier: Idee Scan – Haalbaarheid van je idee en Idee Scan – Impact van je idee op je bedrijf.

Creëer overzicht

In de eerste twee stappen heb je zaken op een rijtje gezet met betrekking tot de haalbaarheid van je idee en de impact op je bedrijf.

Wat waren je drie belangrijkste bevindingen en conclusies waar je rekening mee moet houden bij de realisatie?

Creëer inzicht

Maak in overleg met betrokkenen een plan van aanpak op één A4.

Zorg dat in ieder geval de volgende onderdelen hierop staan:

 • Naam van het project.
 • Doel van het project in één zin.
 • De deelstappen die gezet moeten worden.
  • Per stap een einddatum.
  • Per stap een verantwoordelijke.

Probeer hierbij het hele traject mee te nemen. Dus als je een nieuw product wilt introduceren, maak dan niet alleen een plan voor de productontwikkeling, maar ook voor de verkoop ervan en het leveren van service achteraf. Als je een verandering in je processen gaat doorvoeren, maak dan niet alleen een plan voor de verandering in het proces, maar ook voor het meten van resultaten en de evaluatie daarvan.

Creëer uitzicht

Richting + Actie = Succes

Om je idee uiteindelijk werkelijkheid te zien worden zijn zowel richting als actie noodzakelijk. Richting zonder actie levert niks op, maar actie zonder richting levert ook niks op.

De richting heb je bepaald bij het onderzoeken van de haalbaarheid en de impact op je bedrijf. De actie moet nu komen.

 • Communiceer het plan met alle betrokkenen en zorg dat iedereen overtuigd is van de noodzaak.
 • Geef het plan een zichtbare plek op je werkplek.
 • Zorg voor opvolging:
  • Informeer tijdig voor een deadline of de verantwoordelijke op de goede weg is met zijn deelstap en of alles lukt.
  • Spreek elkaar aan op het niet halen van deadlines en bespreek hoe dit voorkomen kan worden.
  • Ontstaan er tussentijds twijfels of problemen bespreek deze dan tijdig en open.

Heel veel succes en plezier met het realiseren van je ideeën en het daarmee door ontwikkelen van je bedrijf.

Dit is toch waarvoor je ondernemer geworden bent? Je energie gebruiken om ideeën uit te werken en te realiseren!

Ik hoop je hiermee inspiratie en handvatten gegeven te hebben om stap voor stap met je idee aan de slag te gaan.

Wil je met frisse inzichten van buiten, samen met mij, aan de slag met de Idee Scan kijk voor meer info op: Idee Scan.

Wil je een melding ontvangen als mijn volgende artikel geplaatst is, vul dan nu onder aan de pagina je mailadres in.

Andere blogs

Staar je niet SMART

Er is een misvatting over het stellen van doelen. Er wordt vaak gesuggereerd dat als je je doel maar SMART genoeg maakt en genoeg motivatie

Idee Scan – Actieplan

Voor ondernemers die al een tijd met een idee voor hun bedrijf lopen, maar er niet aan toe komen om dit verder te onderzoeken of